O peletu

O peletu

468x60

ZAŠTO PELET?

Drveni pelet je visokokalorično gorivo, rukovanje i skladištenje je umnogome jednostavnije nego sa drugim tradicionalnim vrstama goriva, a savremene peći i kotlovi na pelet omogućavaju veliku automatizaciju i daljinsko podešavanje rada peći.
Pelet je efikasno gorivo iz biomase i kao takvo spada u obnovljive izvore energije, stoga je u fokusu napora Evropske Unije za zamjenu fosilnih goriva.
Ključna stvar kod peleta je kvalitet, nije svaki pelet isti, pa se u cilju zaštite potrošača a i potreba iskorišćenja maksimalnih prednosti ovog goriva kvalitetu poklanja velika pažnja.


Kvalitet peleta
ENplus® je vodeća svjetska nezavisna sertifikaciona šema za drveni pelet. Tu su definisane tri klase kvaliteta (bazirano na klasama prema ISO 17225-2) , ENplus A1, ENplus A2, i ENplus B (ENplus A1 kvalitet važi za najveći nivo kvaliteta)

ENplus® sertifikaciona šemom upravlja EPC - European Pellet Council, koji je dio mreže Bioenergy Europe.
U proizvodnji sertifikovanog peleta moraju da je ispune zahtjevne tehničke specifikacije. ENplus®pelet se testira na: mehaničku izdržljivost, dimenziju, procenata finih ostataka tj. prašine, ukupnu gustoću, ostatak pepela i vlažnost, kaloričnu vrijednost, procenat aditiva i drugo.  Razlika između ENplus A1 i ENplus A2 klase kvaliteta je u ostatku pepela i mehaničkoj izdržljivosti peleta (kod ENplus A1 peleta pepeo ne smije preći 0,7%, a kod ENplus A2 peleta ne smije prijeći 1,2%, to znači da na 100 kg sagorenog peleta pepela smije biti do 700 g za ENplus A1 klasu kvaliteta a do 1,2 kg za ENplus A2 klasu).

Mnogo je nekvalitetnog peleta na tržištu, koji ne može proći nikakvu inspekciju kvaliteta. Kupovina takvog peleta je veliki rizik. Korisne informacije možete pronaći Problemi koji se javljaju u sagorijevanju nekvalitetnog peleta 
Zbog toga je najviša preporuka da uvijek kupujete sertifikovani pelet. To ne znači samo da je njihov kvalitet garantovan već da možete pronaći proizvodjača kojem možete vjerovati. To je na neki način i garancija kvaliteta peleta i ozbiljnosti kompanije koja ga proizvodi. Listu svih sertifikovanih proizvođača u BiH možete pronaći na https://www.e-pelet.ba/o-peletu/sertifikovani-dobavljaci-peleta-u-bih   [DY1] 

160x600